AQUATOR Kontakt z centralą


Korespondencję prosimy kierować do Centrali naszej firmy na adres:

Aquator Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 26
63-500 Ostrzeszów
e-mail: aquatoraquator.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
INFOLINIA: 800 162 049


dział księgowości: (62) 732 08 37


NIP 514-00-09-222 Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000087852,
Kapitał zakładowy: 1 380 300 zł